U bent de professional....
.... en wij helpen u!

De ergotherapeut is voor ons heel erg belangrijk. U heeft er niet voor niets voor gekozen een vak te kiezen waarbij u andere mensen kunt helpen. Helpen de levensstandaard zo hoog mogelijk te houden.

Wij van Easy Medical Devices hebben eigenlijk dezelfde doelstelling.

Maar onder geen beding willen wij degene zijn die beoordeelt of onze hulpmiddelen wenselijk zijn! Dat laten me maar al te graag aan de expertise van de ergotherapeut over.
Wat kunt u van ons verwachten?
Wij komen op uw verzoek bij uw cliënten aan huis - Altijd samen met u - om een demonstratie van onze produkten te geven.

Wanneer U en de cliënt van mening zijn dat onze hulpmiddelen doelmatig zijn regelen wij het gehele vervolgtraject van aanvraag bij de verzekeraar op basis van uw motivatie en de verwijsbrief van de huisarts. Tot en met de levering van de hulpmiddelen.

De Ergotherapie is de aangewezen partij om daarna te oefenen met de cliënten. Opnieuw willen wij niet in het vaarwater van de ergotherapie zitten.
Maar uiteraard uitsluitend als ze doelmatig zijn en er geen goedkopere hulpmiddelen zijn die ook doelmatig zijn. Wij leveren heel graag, maar alleen als dat zinvol en te verantwoorden is.

Over doelmatigheid nog het volgende:
Als u vanuit Amsterdam naar een klant in Zutphen moet kunt u dat op de fiets doen. Dat is mogelijk. Maar hier is de Auto toch echt doelmatiger. Zo ook met het Steunkouspistool. Als een klant het wel theoretisch kan met een simpel hulpmiddel maar vervolgens één of twee uur buiten adem is of heel veel pijn heeft is het duurdere hulpmiddel natuurlijk doelmatig.
En dat geldt ook voor de thuiszorg. Als deze uitgespaard kan worden is er sprake van doelmatigheid. Als de thuiszorg toch moet komen voor andere taken natuurlijk niet!


Onze hulpmiddelen worden volledig vergoed door de verzekeraar.
Bel met Easy Medical Devices voor een afspraak op 026-206 00 01 of mail naar info@ezmd.nl